Nederland 1968

€ 3,00

2 xenvelop

Filatelistische tentoonstelling Hengelo Rode Kruis

zegels mi.nr. 883 en 885 zonder adres